ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แผนผังมหาวิทยาลัย

แผนที่

ที่อยู่

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์:

โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-2258-4007

อีเมลและเว็บไซต์

Email : admission@g.swu.ac.th
Website: https://www.swu.ac.th